Robotické kosačky

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Pošlite nám: - nákres záhrady, ideálne pôdorys s vyznačením chodníkov, spevnených plôch, stromov; - vyznačenie svahov + sklon; - fotografie záhrady a ako je oddelený záhon od trávnika;